خروج | اطلاعات کاربر | عضويت | ورود به سايت

English | فارسي
الاحد, مي 19, 2024 6:56:34 

Event

07/08/2008

 تاريخ شروع

07/09/2008

 تاريخ خاتمه

 18 و 19 تير 87

 زمان

تهران

 محل برگزاري

 برگزارکننده


كنفرانس مهندسي مجدد فرايندها و طراحي ساختار


اهداف :>> كمك به توانمندسازي سازمانها و شركت هاي ايراني >> توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمينه مهندسي مجدد و طراحي ساختار >> ارائه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي اساتيد و محققان كشور در اين حوزه >> تبادل تجارب و دستاوردهاي علمي شركت ها از مهندسي مجدد فرآيندها يا بهبود آن و ساختارهاي سازماني >> برقراري ارتباط نزديك روسا و مديران دستگاههاي اجرايي و تبادل تجارب >> بررسي چالشهاي پيش روي سازمانها و شركتها در جهت توسعه و بهبود >> كمك به توانمندسازي سازمانها و شركت هاي ايراني >> توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمينه مهندسي مجدد و طراحي ساختار >> ارائه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي اساتيد و محققان كشور در اين حوزه >> تبادل تجارب و دستاوردهاي علمي شركت ها از مهندسي مجدد فرآيندها يا بهبود آن و ساختارهاي سازماني >> برقراري ارتباط نزديك روسا و مديران دستگاههاي اجرايي و تبادل تجارب >> بررسي چالشهاي پيش روي سازمانها و شركتها در جهت توسعه و بهبود فرآيند و اصلاح ساختارها

 

| خروج | تماس با ما | نقشه سايت | درباره ما | صفحه اصلي