خروج | اطلاعات کاربر | عضويت | ورود به سايت

English | فارسي
الاحد, مي 19, 2024 4:21:49 

Event

02/20/2007

 تاريخ شروع

02/22/2007

 تاريخ خاتمه

 ا تا 3 اسفند 85

 زمان

دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي

 محل برگزاري

دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده‌ مهندسی برق و کامپيوتر تهران،

 برگزارکننده


دوازدهمين کنفرانس بين‌المللی انجمن کامپيوتر ايران - اسفند 85


اولين فراخوان مقاله دوازدهمين کنفرانس بين‌المللی انجمن کامپيوتر ايران دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده‌ مهندسی برق و کامپيوتر تهران، ایران 1 تا 3 اسفند موضوعات قابل ارائه در كنفرانس 1-الگوريتم‌ها و نظريه رايانش 2-معماري و حساب کامپيوتري 3-شبکه‌هاي کامپيوتري و انتقال داده‌ها 4-آموزش در رشته کامپيوتر 5-امنيت کامپيوتري و رمزنگاري 6-معماري نرم‌افزار و معماري سازماني 7-پردازش تصوير، بينايي ماشين و گرافيک کامپيوتري 8-فناوري اطلاعات 9-رايانش اينترنتي، مشبک و خوشه‌اي 10-يادگيري ماشين 11-شبکه‌هاي عصبي 12-عناوين پيشرفته مرتبط درعلوم و مهندسي کامپيوتر 13-پردازش موازي، و سيستم‌هاي توزيع شده 14-دسته‌بندي و بازشناسی الگوها 15-مدل‌سازي و ارزيابي کارايي 16-پردازش صوت و سيگنال 17-مهندسي نرم‌افزار و روش‌هاي رسمي 18-يادگيري و استدلال نمادين 19-مدارهاي مجتمع بسيار فشرده http://www.csicc2007.sbu.ac.ir

 

| خروج | تماس با ما | نقشه سايت | درباره ما | صفحه اصلي